Tupe máy thở

  • Breathing Machine Type

    Loại máy thở

    Tính năng chính 1. Khi cốc phun được kết nối với tee, van đàn hồi sẽ mở và khi cốc phun được tháo ra, van đàn hồi sẽ tự động đóng lại. 2. tee tự tạo có thể làm cho chúng tôi không ảnh hưởng đến thông khí bình thường của bệnh nhân hoặc vô tình kích hoạt báo động khi tháo cốc phun trong vòng thở. 3.Khi cốc phun hơi không được kết nối với vòng lặp, một nắp giao diện sẽ che giao diện giữa cốc phát bóng và cốc phun để bảo vệ người phát bóng khỏi ...