Mặt nạ dưỡng khí không tái tạo

  • Non-Rebreather Oxygen Mask

    Mặt nạ oxy không tái tạo

    Mặt nạ dưỡng khí y tế dùng một lần với túi chứa được sử dụng cho những bệnh nhân cần lượng oxy lớn, để áp dụng hiệu quả oxy với nồng độ cao nhất. Mặt nạ Non-Rebreather (NRB) được sử dụng cho những bệnh nhân cần lượng oxy lớn. Bệnh nhân bị chấn thương do chấn thương hoặc các bệnh liên quan đến tim NRB: NRB sử dụng một bể chứa lớn làm đầy trong khi bệnh nhân thở ra. Việc thở ra được ép qua các lỗ nhỏ ở mặt bên của mặt nạ.  Các lỗ này được bịt kín trong khi bệnh nhân hít vào, do đó ngăn không khí bên ngoài vào. Bệnh nhân được thở oxy tinh khiết.  Tốc độ dòng chảy cho NRB là 10 đến 15 LPM.